Antroposofisk natur medicin och terapier

Leg. läkare Per Dahlström

Telefon : 08- 80 32 70


De flesta sjukdomar går att behandla med naturmediciner. Jag har 30 års erfarenhet av antroposofiska mediciner. Den antroposofiska medicinen och dess terapier är ett komplement till den vanliga skolmedicinen och kan användas vid många sjukdomar.